2020-01-07

ENE A

 11. OORLOG VAN DE GROTEN

En plotseling staat je wereld bol van namen
van keizers, koningen en koninkjes tezamen.
Van veldtochten en andere vorstendaden
en hoge spanningen die zich ontladen
in veldslagen om verre, vreemde oorden,
waarvan je eerder nooit de namen hoorde:
de slag om Asterot Karnajim!
’t gevecht om Han! om Sawe-Kirjatajim!
Campagne om de Paran! Val van Kades!
- Het jeukende gevoel dat de orkaan je nadert.
Totdat de volkerenslag in ’ t Siddimdal ook jou beroert
omdat je broeder, Lot, wordt weggevoerd.

Je roept je mannen en je vrienden saam
om achter de veroveraars aan te gaan.
Driehonderdachttien man is, blijkt
genoeg om ’ s nachts de vijand te verslaan,
de code van godshulp waarmee je Lot bevrijdt.

En naast je broeder al die koninkjes waaraan
elke gerechtigheid ontbreekt en ook
de vrede toekomstdroom blijft.

                                                   - Verre rook:
Jij ziet een koning die een priester lijkt.
Zijn naam is Koning der Gerechtigheid.
Hij zegent jou –
                                  Nee, Sodoms koning biedt
de buit aan jou. Maar jij hoeft niet
(uit Sodoms hand mijn zegewaar?!!!):
“Geef wat hen toekomt aan mijn mannen maar”.

                                         (21 september/20 december 2019)

Driehonderdachttien is de som van de Hebreeuwse letters ‘Gods hulp’.

>inhoud  Website gebouwd door intronet