2020-01-07

ENE A

10. UITEEN

Dat leven afscheid nemen is
-van moederschoot af aan – blijft bron
van pijn en bitterheid. Een wond.
Tijdloos lijkt de verbintenis
totdat de wegen scheiden.
Lot kiest zijn deel, het groene dal,
ziet geen gevaar, ziet niet de val.
Zijn keus: niet te vermijden.

Zo scheiden zij, de man en
zijn broeder. Die gaat Sodomwaarts,
waar mensen samenspannen,
een stad van vreemdenhaters, moordenaars.

En jij blijft achter, eenzaam, leeg.

En Hij zegt: Kijk! Kijk om je heen:
rondom jou de belofte die je kreeg.
Jij niet alleen. Je kinderen met jou.
Ook zij, jouw toekomst, krijgen deel
(als je het stof kon tellen, zou
je exakt weten ook hoeveel).
Sta op en ga door ’t land en meet
het lang en breed en weet:
voor mij!
                 Jij gaat: noord, zuid, oost, west
en vindt – jij vindt? - ten langen lest
bij Mamre rust. Daar, duidelijk in het zicht
wordt dan opnieuw een altaar opgericht.

                                      (16 september 2019)


Mamre, de ‘eiken van Mamre’, ligt bij Hebron. Hier koopt Abraham later een stuk grond voor een onmogelijk hoge prijs voor het graf van Sara. Ja, Kanaän is onbetaalbaar.

>inhoud  Website gebouwd door intronet