2012-05-02

NOVA ZEMBLA

  INHOUD

 1.  Als Frankrijk heuvels is en Duitsland woud  
  2.. Het was de lente van dit land 
  3.  Niet meer omkranst door oceaan 
 4.  Het was dus lente, meer nog: mei 
  5.  Wij weten nu dat het onmogelijk was 
  6.  De eersten voor wie meten weten werd 
  7.  Het hangt als bronzen oog in de vitrine  
  8.  Wie hun verhalen leest, proeft hun afhankelijkheid 
 9.  Zij varen uit. Wij volgen in hun zog
10. Varen zonder wedervaren
11. Bij 't eiland treffen ze een beer
12. Totdat Spitsbergen werd ontdekt
13. Kiezen is afscheid nemen van
14. De hel is niet het vuur, wist Dante al
15. Wanneer het weer een dag of wat
16.Wat je bestemming is? Je bent
17. Het bouwen van de hut ('huis'is meer het gevoel)
18. Wie wil vertellen wat zij daar doorstonden
19.'t Was dat de kou hen alles deed vergeten
20. Wàt is de werkelijkheid? Of hòe wordt ze verteld?
21. Je leven wordt omgeven door geluiden
22. De vossen worden meestal overstemd
23. Als je na zo veel dagen nacht de zon weer ziet
24. Het duurde nog een maand of vierenhalf voordat
25. Terugkerend van een houtcorvee
26. Broos, voddig, verfomfaaid
27. 't Geluid van stemmen sterft traag weg
28. In open sloepen over zee
29. De dag na de twee sterfgevallen lag
30. De Veers verhaal stopt 1 november, Amsterdam
31. Hoe 't met verhalen zit?
Aantekeningenvorige pagina | volgende pagina
  Website gebouwd door intronet