2007-09-03

KEYX EN ALKYONE

een verhaal op rijm
om hardop en voor te lezen


op 1 september 2007
aangeboden aan Henk en Joke Molster
ter gelegenheid van hun beider
vijfenzestigste verjaardag en hun
veertigjarige echtvereniging

INHOUD

1. De mythen
2. In verre tijden 
3. Geen treurspel
4. Ovidius herhalen
5. Een schip 

>werkvorige pagina | volgende pagina
  Website gebouwd door intronet