2002-12-30

GEDICHTEN UIT DE REIS VAN ONS LEVEN


(EEN KEUZE )

2002

Direct na Paulines begrafenis ben ik het verslag van onze laatste reis samen gaan opschrijven. Van de gedichten en vertalingen van gedichten uit dit verslag volgt hier een keuze. Het gehele verslag is elders te vinden.)

INHOUD:

Zo maar op reis.
Klein zieltje, zo ieltjes en liefjes (vertaling van Animula vagula blandula)
Uit puin en as
In myrtetwijgen draag ik het zwaard (vertaling vertaling drinklied tirannendoders)
BIJ HET DUIKERTJE IN DE SARKOFAAG IN PAESTUM
PYLOS
Homerus blijft een beeltenis
Ik zie je zitten zorgeloos
Meld, vreemdeling, de Spartanen (vertaling van grafschrift Thermopylae)
PAULINE AAN HET BEELDHOUWEN
Ik ging naar Novi Sad toe om de brug te zien
Aan de oever van de Theiss

>werkvorige pagina | volgende pagina
  Website gebouwd door intronet