2020-01-07

ENE A

5. KANAÄN

Maar wat in hemelsnaam is Kanaän?

        - Het land dat Hij aan jou laat zien, waar Hij
          je zegenen zal. Het land waarin dus jij
          zegen moet zijn.

- Wat weet je daar nou van?

        - Eén ding in elk geval: Wat zegen is
          voor jou, jou melk en honing is, dat wat
          jou mens doet zijn.
         Wat - als Zijn beeltenis -
         dus jij moet zijn, moet doen vooral. En dat
         aan iedereen, aan Jood en Palestijn.

         Land waar – als zij - jij daarom wonen mag.
         o, allen vreemdeling uit de woestijn
         naar hier gekomen voor de jongste dag.

- Maar zijn er dan geen reuzen in dit land
waar wij maar sprinkhanen voor zijn?

       - O, zeker, maar zij eten uit Zijn hand.
         Je moet je niet benauwen laten door de schijn.

                                          (21 maart 2019)

>inhoud

   Website gebouwd door intronet