2019-07-22

MOEWOEZOO

OP EEN GANS

Een gans at zich ongans in ’t wad
en sprak ontroerd: ‘Wat is me dat
toch fijn om – ‘k voel het aan den lijve
geheel en al een gans te blijven!’
(2018)

 >inhoud  Website gebouwd door intronet