2017-04-21

NAAR REMBRANDT

ZELFPORTRET ALS DE APOSTEL PAULUS (1661)

Wat hij ons zegt is verf en beeld:
een oude man die als apostel
Paulus zich aan ons mededeelt;
huid korrelig en ogen vorsend.

Een oude Paulus. Dus gevangen
--alsof hij dat niet altijd was!
Hij, dweper, drevel, steeds die angel
in ’t levend vlees. God gratias.

Zijn blik opzij naar ons. Nu dan
bezonkenheid, onthechtenis.
Maar ’t zwaard bij ‘t hart tot teken van
’t uiteindelijk getuigenis.


(22 april 2015)

>inhoud  Website gebouwd door intronet