BOND VOOR HET TREFFENDE WOORD
                                                        
Opgericht 3 april 2015

DE TAAL ALS FIETS OF ALS RIJWIEL?
Taal is veel meer dan een middel om boodschappen uit te wisselen. Taal is een machtsmiddel, een middel om te verleiden, om stroop om de mond te smeren, om te (ver)bluffen, om je zelf te verheffen, jezelf of de waarheid te verhullen en ga zo maar door.
De hele werkelijkheid is taal.
En met taal kunnen we onze werkelijkheid maken. Met welke woorden omschrijven wij wat wij om ons heen zien? Is het glas half vol of is het half leeg? Alleen een ambtenaar noemt jouw fiets een rijwiel. Vrijen we met elkaar of hebben we geslachtsgemeenschap -- of zijn we een potje aan het neuken?

Taal is een machtsmiddel. Jouw taal wordt beheerst door de machten van onze tijd. Overheden die jou definiëren als onderdaan of als burger, kapitaal dat jou ziet als medespeler of als gebruiksvoorwerp, reclame die jou als een serieuze klant behandelt of als te bespelen publiek.

Taal is ook een middel om je te bevrijden, om de dingen bij jouw naam te noemen. Om de wereld voor ons allemaal mooier en plezieriger te maken. Daarom moeten we vechten tegen al die woorden die menselijke verhoudingen abstraheren, dat wil zeggen: die het leven verdorren. Al die woorden die niets zeggen, enkel neutraal iets aanduiden. Al die woorden die ons klein willen krijgen door hun schijn van deskundigheid, deftigheid, exclusiviteit.
Ons zelf ook bevrijden van de stoffige woorden in onze eigen verhalen. Woorden moeten warm zijn, pittig, sappig. Woorden moeten spreken.


Onze samenleving heeft behoefte aan het bevrijdende woord. Denk je.  Met name de Nederlandse samenleving omdat zij zo open is en daarom kwetsbaar. In werkelijkheid blijkt onze acceptatiegraad hoog en wordt ons kritisch vermogen tegen alle opsnijders en modevolgers  te weinig in stelling gebracht.
We kennen al heel lang de manager en de CEO voor iemand die gewoon de verantwoordelijke baas is. Maar de secretaresse heet tegenwoordig ook Executive assistant. En er is tegenwoordig een effectenmakelaar die zich presenteert als broker. Hij is niet de enige die indruk wil maken met een Engelse term die niets toevoegt. Voor veel Nederlandssprekenden is het Engels het medium dat mooier, beter is. Religieuzer ook. Beter zingbaar. Het heeft meer impact.  Liever een Engels woord gebruiken dan een Nederlands equivalent te zoeken. Ja, liever het verkeerde Engelse woord te gebruiken.  Neem beamer.  Het gaat trouwens niet alleen om het Engels. Netelige kwesties zijn sinds Lubbers dit woord plotseling ging bezigen, heikel geworden.

Zoeken naar een mooi woord is iets voor Afrikaners. Ik moet zeggen: ik doe graag met ze mee. En iedereen die dat ook vindt is welkom in de BTW. We gaan mooie woorden verzamelen.Woorden die verrassen, die je blij maken, die je het gevoel geven dat je erbij hoort. Geen kopvoddentax en graag een beter woord voor allochtoon.

  Website gebouwd door intronet